New Pedagogies for Deep Learning

New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) valt onder het onderwijsconcept 'Toekomst Gericht Onderwijs". Dit concept richt zich op het wereldwijd ontwikkelen van nieuwe overdraagbare en duurzame didactische oplossingen die inhoud geven aan "personalized deep learning" voor zowel leerlingen als leerkrachten. De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van betekenisvolle kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij.
NPDL is een wereldwijd partnerschap onder leiding van Michael Fullan, met als doel nieuwe didactieken te ontwikkelen voor gepersonaliseerd leren (Deep Learning).

 

Lesgeven versus leren

Oplossingen waar het lesgeven niet centraal staat maar het leren. Waar leerlingen ruimte én verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van de organisatie, de planning en resultaten in het eigen leerproces. Waar met behulp van ICT de ontwikkeling van kinderen en hun leren automatisch voor leerlingen en leerkrachten in kaart wordt gebracht. Met als resultaat zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en effectiever onderwijs.

 

Samenwerken

Scholen die het NPDL concept hanteren, zijn scholen waar leerlingen en leerkrachten intrinsiek gemotiveerd zijn om vanuit samenwerking en creatie complexe vraagstukken te onderzoeken en op te lossen.

 

21st Century Skills

Toekomst Gericht Onderwijs wordt ook wel 21st Century Skills (21e eeuwse vaardigheden) genoemd.  NPDL geeft concreet invulling aan Deep Learning in de vorm van de zes C's:

1. Critical thinking 

2. Character
3. Communication
4. Collaboration

5. Creativity

6. Citizenship

Kritisch denken
Karakter

Communicatie
Samenwerken
Creativiteit
Burgerschap

Voor iedere "C" is omschreven hoe de leerlingen zich kúnnen en hébben ontwikkeld.

 

NPDL op De Harpoen

De ICT-rijke, verdiepende leertaken zijn zo ontworpen dat ze Deep learning vaardigheden uitlokken en stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • 2D simulaties
  • onderzoekend leren
  • modelleergereedschap
  • gebruik maken van mobile devices (tablet, laptop, smartphone)
  • serious gaming

Een praktijkvoorbeeld op De Harpoen is het Ondernemersproject. Lees meer over hoe De Harpoen werd omgetoverd in warenhuis "De Welkoopjes".