Gezonde school

Gezonde School: Eten en drinken op school
Obs De Harpoen heeft het vignet Gezonde School 'themacertificaat voeding'. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van de leerlingen. Hiermee willen wij laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Trakteren doen we zo gezond mogelijk. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen 's morgens thuis een goed ontbijt nuttigen waardoor de kinderen optimaal kunnen werken op school.

Wat levert Gezonde School op voor onze leerlingen?
  • Leerlingen die gezond zijn, zitten vaak ook lekkerder in hun vel. 
  • Dat draagt bij aan betere schoolprestaties en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.
  • Leerlingen maken sneller een gezonde keuze en hebben daar ook later in hun leven profijt van.
Wat levert Gezonde School op voor de ouders?
  • Dankzij Gezonde School zijn uw kinderen beter in staat om gezonde keuzes te maken.
  • Ouders kunnen makkelijker bewust kiezen voor een school die een gezonde leefstijl belangrijk vindt en daar extra aandacht aan besteedt.
  • Gezond gedrag wordt niet alleen thuis maar ook op school gestimuleerd. Dat maakt het voor ouders makkelijker om hun kinderen gezond op te voeden. Ook kunnen ouders thuis aansluiten bij 'lastige' onderwerpen die op school worden behandeld, zoals seksualiteit en drugspreventie. 

Wat doen wij om een Gezonde school te zijn en te blijven?

Wij stimuleren ouders gezond eten en drinken mee te geven. Als tussendoortje fruit en als drinken water of melk. Op de school is voor iedereen kraanwater gemakkelijk verkrijgbaar. Op maandag, woensdag en vrijdag zijn de fruitdagen. Wij verzoeken ouders op deze dagen geen koek of crackers mee te geven.

Kinderen krijgen per schooljaar al gauw 30 traktaties. Dat mag ook, want jarig zijn is feest! Maar bij ons op school vragen we ouders wel om de traktaties zoveel mogelijk klein en gezond te houden.

In het informatiebulletin op ouderportaal vindt u deze afspraken die wij hebben gemaakt met betrekking tot voeding op OBS Wijdewormer.  

Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School.

 

Leerlingen aan het woord

"De school is klein en knus en daarom voel ik me hier heel fijn".