Buitenschoolse opvang Baloe

Kinderopvang Baloe verzorgt op De Harpoen de voor- en naschoolse opvang. De opvang bevindt zich binnen de muren van onze school. De visie van Baloe en De Harpoen sluiten mooi op elkaar aan. We willen kinderen stimuleren om actief en creatief bezig te zijn en de kinderen spelen zo veel mogelijk buiten. Bij Baloe heerst een huiselijke en ontspannen sfeer.

Voorschoolse opvang (VSO)
Voordat de lessen beginnen, kunt u uw kind al naar school brengen en laten opvangen door de pedagogisch medewerkers van Baloe.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor kinderen vindt de BSO plaats op De Harpoen. Meer informatie over Baloe vindt u hier.

Ouders aan het woord

"Er heerst een fijne sfeer van een kleine school waar iedereen elkaar kent"

"Met een vooruitstrevende onderwijsfilosofie"