Buitenschoolse opvang Baloe

Kinderopvang Baloe verzorgt op De Harpoen de voor- en naschoolse opvang. De opvang bevindt zich binnen de muren van onze school. De visie van Baloe en De Harpoen sluiten mooi op elkaar aan. We willen kinderen stimuleren om actief en creatief bezig te zijn en de kinderen spelen zo veel mogelijk buiten. Bij Baloe heerst een huiselijke en ontspannen sfeer.

Voorschoolse opvang (VSO)
Voordat de lessen beginnen, kunt u uw kind al naar school brengen en laten opvangen door de pedagogisch medewerkers van Baloe.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Voor kinderen tot acht jaar vindt de BSO plaats op De Harpoen. Kinderen van negen jaar en ouder worden opgehaald en verblijven op de BSO in het hoofdgebouw van Baloe. 
Meer informatie over Baloe vindt u hier.

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."