Aanmelden

Bent u enthousiast over De Harpoen? 
 

Het aanmelden van uw kind gaat via een aantal fases:

Fase 1: aanmelden kan vanaf 3 jarige leeftijd, het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en is tevens te verkrijgen via de administratie, hier komt het aanmeldformulier ook weer terug.

Fase 2: de Intern Begeleider maakt een afspraak ongeveer 10 weken voor plaatsingsdatum met de ouders voor een intakegesprek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een intakeformulier. Zij vraagt toestemming aan ouders voor een warme overdracht met PSZ/KDV of stamschool van het kind. Hiervoor wordt het overdrachtsformulier gebruikt.

Fase 3a: administratie, schrijft de leerling in Parnassys, zorgt dat alle gebruikte formulieren in de individuele map van de leerlingen zit en maakt desnoods een notitie waar nodig.

Fase 3b: school heeft geen passend onderwijs en gaat in gesprek met bestuur welke school dit wel kan geven.

Fase 4: leerkracht nodigt leerling uit om 5 dagdelen wennen af te spreken. Vanaf groep 2 worden ouders telefonisch benaderd en wordt er een wendag afgesproken.

Leerlingen aan het woord

"De school is klein en knus en daarom voel ik me hier heel fijn".