De Bieb op School

Naast de bibliotheek van de school kunnen leerlingen boeken lenen via De Bieb op School in de vorm van een Bieb-bus die maandelijks bij de school staat. Leerlingen kunnen de allernieuwste boeken lenen. Het doel van De Bieb is kinderen stimuleren om meer te lezen, op school én thuis en lezen (weer) leuk maken. Goede lezers scoren namelijk niet alleen hoger op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Want lezen is essentieel voor leren, zeker voor het leren op school. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er bovendien voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving.

Bekijk hier de website van De Bieb op School.

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."