Onze visie

OBS De Harpoen is een kleine dorpsschool waar alle kinderen van harte welkom zijn. We willen dat een kind bij ons op school op de juiste plaats is. Wij streven ernaar dat niet alleen uw kind maar ook de groep en de leerkracht zich prettig voelen op onze school. Door de kleinschaligheid kent iedereen elkaar.

Thematisch onderwijs:
Banen van de toekomst staan nog niet vast. Wij spelen hier op in door een goede balans te vinden in taal en rekenen enerzijds en thematisch werken aan een brede wereldoriëntatie anderzijds. Dit alles met de volledige aandacht en betrokkenheid voor elke leerling, zodat deze de ruimte krijgt zijn eigen talenten te ontwikkelen om vol zelfvertrouwen de maatschappij in te kunnen gaan.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie en -aanpak, bekijk dan onze schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."