Onze resultaten

We streven naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling en toetsen dat op allerlei fronten. Naast dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten houdt, nemen we twee keer per jaar toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. In groep 8 gebruiken we vanaf 2019 de IEP-toets als eindtoets. 

Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Maar liefst 70% van onze schoolverlaters ging afgelopen jaar naar het VWO of hoger. 
De uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan.

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Ons onderwijs is als voldoende beoordeeld. U kunt hier het laatste inspectierapport lezen. 

Waardering leerlingen en ouders
In 2018 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer 8,6! De kinderen voelen zich veilig, vinden dat er voldoende aandacht is voor hen en beleven veel plezier aan het grote schoolplein met voetbalkooi en avonturenpad. 
Ouders geven De Harpoen het rapportcijfer 7,9. Ook zij uiten hun tevreden over de aandacht voor de leerlingen. 

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."