Onze resultaten

We streven naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling en toetsen dat op allerlei fronten. Naast dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten houdt, nemen we twee keer per jaar toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. Vanaf schooljaar 2023-2024 maken we gebruik van IEP voor de leerlingen van groe 3 t/m 8.
Het leerlingvolgsysteem van IEP legt de focus op groei. Ieder kind ontwikkeld zich in zijn eigen tempo, kinderen worden niet met elkaar vergeleken maar de groei wordt vergeleken met zichzelf. Een kind is meer dan taal en rekenen! Wet kindvriendlijke toetsen voor hoofd, hart en handen geeft IEP LVS een compleet beeld: zo zetten we elke leerling in zijn kracht. 

Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Vanaf schooljaar 2023-2024 nemen wij de IEP doorstroomtoets af in groep 8. De doorstroomtoets vindt plaats in februari en geeft leerlingen gelijke kans om zich eind maart aan te melden voor de middelbare school van hun voorkeurdie het beste past bij hun niveau. 

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Ons onderwijs is als voldoende beoordeeld. U kunt hier het laatste inspectierapport lezen. 

Waardering leerlingen en ouders
In april 2021 is een tevredenheids-onderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over onze school. De leerlingen gaven obs De Harpoen een 8,0, de ouders een 7,9 en de medewerkers een 8,1. De rapportcijfers van ouders en medewerkers zijn vergelijkbaar met die in 2018. Leerlingen beoordelen de school wel lager dan in 2018 en het landelijke gemiddelde. Ouders ervaren de school als veilig. Leerlingen voelen zich gehoord en gezien en bij iemand van de school terecht als er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden.

 

Leerlingen aan het woord

"Er is veel aandacht voor kinderen die extra hulp of meer uitdaging nodig hebben."