Onze resultaten

We streven naar de optimale ontwikkeling van iedere leerling en toetsen dat op allerlei fronten. Naast dat de leerkracht de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten houdt, nemen we twee keer per jaar toetsen af voor het leerlingvolgsysteem. In groep 8 gebruiken we vanaf 2019 de IEP-toets als eindtoets. 

Uitstroom groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Maar liefst 52% van onze schoolverlaters ging afgelopen jaar naar HAVO of hoger. 
De uitstroompercentages naar het voortgezet onderwijs kunnen een graadmeter zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, maar we moeten hier wel heel voorzichtig mee omgaan.

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. Ons onderwijs is als voldoende beoordeeld. U kunt hier het laatste inspectierapport lezen. 

Waardering leerlingen en ouders
In april 2021 is een tevredenheids-onderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over onze school. De leerlingen gaven obs De Harpoen een 8,0, de ouders een 7,9 en de medewerkers een 8,1. De rapportcijfers van ouders en medewerkers zijn vergelijkbaar met die in 2018. Leerlingen beoordelen de school wel lager dan in 2018 en het landelijke gemiddelde. Ouders ervaren de school als veilig. Leerlingen voelen zich gehoord en gezien en bij iemand van de school terecht als er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden.
Hier vindt u meer resultaten van het onderzoek.

Jaarverslag

Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de Noorderschool. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag.

Leerlingen aan het woord

"Er is veel aandacht voor kinderen die extra hulp of meer uitdaging nodig hebben."