Cultuur

Fluxus verzorgt jaarlijks voor alle groepen een theatervoorstelling of een andere culturele activiteit. Deze voorstellingen vinden plaats in verschillende theaters.

Atelier
In ons atelier krijgen elke week twee tot drie groepen les van een vakdocent kunst. Hier wordt echt de tijd genomen om kennis te maken met allerlei verschillende technieken. De kunstwerken worden tentoongesteld in de school.

Muziekonderwijs
In groep 5 krijgen de kinderen muziekles die wordt gegeven door Muziekschool Waterland. De kinderen maken kennis met een instrument onder begeleiding van een muziekdocent. Na vijftien lessen volgt er een optreden.

Gezondheid
Het is belangrijk dat uw kind gezond is, zich goed ontwikkelt en zich thuis en op school prettig voelt. Daarom werken we nauw samen met de GGD Zaanstreek/Waterland. We hebben goede contacten met het Team Jeugdgezondheidszorg dat bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. Indien er zorg is om een van onze leerlingen, schakelen we een deskundige uit dit team in. Alle kinderen die vijf jaar worden en alle kinderen in groep 7 krijgen een Preventief Gezondheidsonderzoek. Zo krijgt u twee keer in de basisschoolperiode een beeld van de lichamelijke gezondheid van uw kind.
 
Op 5-jarige leeftijd krijgen kinderen bovendien een spraaktaal screening. Deze screening wordt uitgevoerd door de logopediste en vindt plaats op school.

Gezonde voeding
We hechten veel waarde aan gezonde voeding. Drie dagen per week mogen kinderen alleen een gezond tussendoortje mee naar school en we stimuleren de ouders en kinderen om gezonde traktaties uit te delen. Bovendien, in plaats van een lerarentraktatie vragen we de ouders dit geld liever te investeren in een boekenbon die we vervolgens kunnen gebruiken voor nieuwe (voorlees)boeken voor de school. 

Leerkrachten aan het woord

"Veilig voelen, daar zitten we bovenop"