Meesterschap

Continu leren en reflecteren.
Onderwijs geven in een tijd waarin we de banen van de toekomst nog niet kennen, is een mooie uitdaging. Onze leerkrachten volgen daarom regelmatig bijscholing, zo kunnen we scholing bieden die binnen de tijdsgeest past. Bovendien, met de digitale middelen van tegenwoordig kunnen wij in één oogopslag zien waar de krachten en uitdagingen liggen van iedere leerling en hier ons onderwijs op aanpassen. 

Voorbereid op de toekomst
Wij werken volgens de methode van New Pedagogies for Deep Learning (NPDL). De focus is hierbij gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om succesvol te functioneren in de toekomstige maatschappij. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld kritisch denken, communiceren, samenwerken, creativiteit en burgerschap.
Leerlingen krijgen ruimte én verantwoordelijkheid voor de planning en de resultaten in het eigen leerproces. Ook leren ze samen met andere leerlingen en leerkrachten complexe vraagstukken te onderzoeken en op te lossen.

Met behulp van ICT wordt de ontwikkeling van kinderen en hun leerresultaten automatisch voor leerlingen en leerkrachten in kaart gebracht. Met als resultaat zinvoller, betekenisvoller, aantrekkelijker en effectiever onderwijs. Zo zijn onze leerlingen klaar voor de toekomst in de 21e eeuwse samenleving.

 

Leerkrachten aan het woord

"Veilig voelen, daar zitten we bovenop"