Onze nieuwe huisstijl en website

01-01-2019
Obs De Harpoen voor toekomstmakers! Met ons nieuwe logo en deze website zijn wij klaar voor de toekomst. Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. OPSPOOR heeft ervoor gekozen om met één naam en één herkenbaar gezicht naar buiten te treden.
Samen laten we zien waar wij als stichting en scholen voor staan. Daarom hebben alle OPSPOOR scholen, waaronder De Harpoen, een nieuwe huisstijl.
Ons nieuwe logo symboliseert de regio Purmerend en omstreken, met zeven stippen voor de zeven gemeentes waarin de 37 scholen gevestigd zijn. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen De Harpoen profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs. 
In het logo vind je de oude vertrouwde harpoen terug, om de connectie te houden met de oude buurtschool die we al honderden jaren zijn. De harpoen werd in een ver verleden gebruikt om walvissen mee te vangen die zich toen in dit gebied bevonden.

De nieuwe huisstijl is vertaald naar een nieuwe website waarop ouders in Wormer en Jisp, die op zoek zijn naar een school voor hun kind, snel een goed beeld krijgen wat De Harpoen te bieden heeft.

Voor de communicatie met onze ouders die al een kind op De Harpoen hebben, gebruiken we sinds enige tijd het digitale Ouderportaal van Basisonline.

Leerkrachten aan het woord

"Ik zie hier alleen maar blije kinderen"

"Dat komt naar mijn idee door de aandacht die we voor hen hebben."