De rapportcijfers van OBS De Harpoen

23-06-2021
In april 2021 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over onze school. De leerlingen gaven obs De Harpoen een 8,0, de ouders een 7,9 en de medewerkers een 8,1. De rapportcijfers van ouders en medewerkers zijn vergelijkbaar met die in 2018. Leerlingen beoordelen de school wel lager dan in 2018 en het landelijke gemiddelde. Ouders ervaren de school als veilig. Leerlingen voelen zich gehoord en gezien en bij iemand van de school terecht als er iets gebeurt wat ze niet fijn vinden.


 

Leerkrachten aan het woord

"Veilig voelen, daar zitten we bovenop"